Prawa Autorskie do tekstu, materiałów graficznych oraz do projektów i aranżacji prezentowanych na stronach tej witryny są – o ile nie zaznaczono inaczej – wyłączną własnością Autora tychże. Bez zgody zabronione jest kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie przez osoby trzecie całości lub części materiałów zawartych w tej witrynie (np. zdjęć, grafik, tekstu). Projekt i realizacja: Marek Faltus – wszelkie prawa zastrzeżone.Copyright Note –
All Rights Reserved to the text, graphic material and to the works presented on the pages of this site – except to the indicated. Unauthorised use, copying and duplicate prohibited. Copyright: Marek Faltus

 Aviso de Derechos De Autor –
Todos los derechos reservados al texto, material grafico y a las obras presentadas en las paginas de este Sitio – excepto a los indicados. Prohibido el uso, copiado y duplicado sin autorizacion. Copyright: Marek Faltus

 


 

Do stworzenia tej witryny użyto szablonu (template) wordpress.